Alpaca's

Alpaca's en lama's behoren tot de kameelachtigen (herkauwers) en nemen in snel tempo in populariteit en aantal toe in ons praktijkgebied. Hierdoor verrichten wij met enige regelmaat klinische inspecties voor zowel een algemene gezondheidsceck, als voor keuringen en verzekeringen. Daarnaast komen onderstaande handelingen ook regelmatig voor. 

Exportkeuring/Mantoux-testen

Alle alpaca's en lama's die de grens over gaan moeten voorafgaand aan de reis middels bloedonderzoek getest worden op de aanwezigheid van een eventuele Brucella-infectie. Het verzamelde bloed kan via de praktijk opgestuurd worden naar de officiële onderzoeksinstituten, waarna na aankomst op dit instituut binnen ongeveer zeven werkdagen een uitslag bekend is. Daarnaast dient er een zogenaamde Mantoux-test uitgevoerd te worden om te controleren of een dier Tuberculose heeft. Deze test dient na 3 dagen te worden afgelezen. 

Drachtcontrole

De drachtcontrole bij alpaca's kan op meerdere manieren. Zo kan een gedekte merrie circa twee weken na dekking opnieuw aan een hengst aangeboden worden. Weigert ze de hengst door te schoppen en te spugen, dan is dit vaak een teken van dracht. Andere methode voor drachtcontrole is door middel van echografie. Dit kan vanaf ongeveer 7 weken dracht en de alpaca wordt via de buikwand gescand. 

Preventie

Bij alpaca's worden meerdere (be)handelingen uitgevoerd om bijvoorbeeld coccidiose, clostridium-, worm- en schurftinfecties te voorkomen. Het verloop van met name deze laatste drie infecties is bij alpaca's vaak heftiger dan bij andere diersoorten. Het is daarom belangrijk om een goed preventieplan op te stellen. Belangrijke onderdelen hiervan zijn mestonderzoek, adequate ontworming, een goed beweidingsplan en vaccinatie tegen Clostridium. Daarnaast maken regelmatig wegen en het beoordelen van de slijmvliezen deel uit van het preventieplan. Neem contact op met onze praktijk voor een specifiek preventieplan voor uw alpaca's. 

Vitamine D

Door een afwijkende pigmentatie in de huid en de dichte vacht, nemen alpaca's en lama's in Nederland onvoldoende UV-B straling op vanuit het zonlicht. Hierdoor hebben ze meer kans op een vitamine D gebrek wat kan zorgen voor een stoornis in de botontwikkeling (rachitits). Het is belangrijk om uw dieren daarom extra vitamine D te verstrekken. Voor de juiste dosering kunt u contact opnemen met onze praktijk. 

Bloedtransfusie

Als gevolg van een infectie met de rode lebmaagworm Haemonchus concortus kan in relatief korte tijd bloedarmoede ontstaan. In eerste instantie zullen alleen de bleke slijmvliezen opvallen. Omdat er minder zuurstof via het bloed door het lichaam getransporteerd kan worden, zullen de dieren snel sloom worden en kunnen ze niet meer staan. In sommige gevallen zijn de bloedwaarden zo laag dat het noodzakelijk is om een bloedtransfusie toe te passen. Ook hier kan een goed preventieplan problemen voorkomen. 

Plasma-infuus

Pasgeboren alpaca's en lama's zijn voor hun afweeropbouw geheel afhankelijk van de biest die ze van de moeder krijgen. Mocht een cria onverhoopt de eerste 24 uur te weinig of geen biest verkregen hebben, dan is het alleen met een plasma-infuus (infuus met bloedcellen en -plaatjes) mogelijk om de cria nog voldoende afweerstoffen mee te geven.