Chipregistratie pups

Sinds 2015 moet je bij het enten van de puppy’s een keuze maken tussen een vaccinatieboekje of een officieel EU dierenpaspoort. Een fokker is dus niet verplicht om een paspoort te nemen, daar mag een vaccinatieboekje namelijk ook. Een paspoort is alleen wel verplicht als de hond/kat naar het buitenland gaat. Het nemen van een vaccinatieboekje is wel wat goedkoper dan een officieel paspoort.

 • Wanneer je kiest voor een vaccinatieboekje, dan wordt er een afspraak gemaakt en vraagt de assistente naar de geboortedatum en het ras van de puppy’s. Dit word genoteerd in de vaccinatieboekjes.
 • Wanneer je kiest voor een officieel EU dierenpaspoort dan wordt u een Excel bestand per email verstuurd en wordt verwacht dat u die zo volledig mogelijk ingevuld terug stuurt. Dit bestand moet minimaal 2 dagen voor de afspraak terug worden gestuurd. Wanneer dit niet lukt, dan kunt u de paspoorten op een later moment komen ophalen.

Hoe werkt het invullen van het Excel bestand?

 • Als u de email met de bijlage (het Excel bestand) heeft ontvangen, drukt u op dit bestand en vervolgens drukt u op openen. Eventueel moet u nog klikken op "bewerken toestaan".
 • U krijgt nu een scherm met allerlei kolommen:
  • In de kolom ent/chipdatum vult u de datum in van de geplande afspraak.
  • De kolom cliëntcode kunt u leeg laten, deze wordt door ons ingevuld.
  • In de kolom achternaam vult u uw eigen achternaam in
  • In de kolom adres vult u uw eigen adres in
  • In de kolom woonplaats vult u uw eigen woonplaats in
  • In de kolom telefoonnummer vult u uw eigen telefoon nummer in
  • De kolom paspoortnummer kunt u leeg laten, deze wordt door ons ingevuld.
  • De kolom chipnummer kunt u leeg laten, tenzij de puppy’s al zijn gechipt. Vul dan het chipnummer in.
  • De kolom plaats chip is al ingevuld
  • In de kolom geboortedatum vult u de geboortedatum van de puppy’s in
  • In de kolom geslacht vult u het geslacht van de puppy’s in
  • In de kolom kleur vult u de kleur van de puppy’s in
  • In de kolom opvallende kenmerken vult u de opvallende kenmerken van de puppy’s in.
 • Wanneer u het bestand heeft ingevuld moet u het bestand "opslaan als" in mijn documenten. Sla het bestand op als een .xls bestand.
 • Tot slot moet u het opgeslagen bestand naar de praktijk sturen, naar email adres: chipregistratie@tuskendikenenfeanen.nl.
  Dit doet u als volgt; open een nieuwe mail en voeg hier het opgeslagen bestand aan toe. In het onderwerp van de email moet u uw naam, adres en de datum van de geplande afspraak noteren.

Als de honden naar het buitenland gaan :

Puppy’s die na 29-12-2014 geboren zijn en die naar het buitenland gaan moeten een nieuw EU dierenpaspoort hebben, dat alleen door de dierenarts afgegeven mag worden. Oude paspoorten die voor die datum zijn ingevuld en uitgegeven blijven geldig.

Drie weken voordat het dier naar het buitenland gaat moet hij rabiës geënt zijn. Puppy’s moeten minimaal 12 weken oud zijn voordat ze tegen rabiës geënt mogen worden, en mogen dan dus niet naar het buitenland voordat ze 15 weken oud zijn. Houd wel in de gaten dat de eisen van elk land anders kunnen zijn!! 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten. Bestudeer zelf de eisen van het land waar u naartoe gaat goed. Heeft u vragen over de bovenstaande informatie, neem dan contact op met de praktijk.