Inloggen veehouders

Beste veehouder,

Op deze pagina kunt u naar het desgewenste portaal om bepaalde gegevens in te zien. Wat u waar kan vinden is te lezen in onderstaande korte beschrijving.

Essentie Klantportaal

Met het Klantportaal kunt u alle facturen, visitebrieven, logboeken van onze praktijk vinden. Daarnaast ziet u tevens de labaratorium uitslagen die onze praktijk heeft uitgevoerd. Al deze gegevens kunt u dan ook raadplegen wanneer u bijvoorbeeld een controle heeft.

Essentie VeeOnline

Met VeeOnline heeft u alle actuele informatie van de GD, over de gezondheid van uw dieren, altijd en overal beschikbaar. In VeeOnline vindt u uw bedrijfsgezondheidsplan (BGP), bedrijfsbehandelplan (BBP), laboratoriumuitslagen en een overzicht van de gezondheidsstatus en deelnames aan GD-programma’s.

Essentie MediRund

In MediRund vindt u de rapportage over het antibioticumgebruik en de actuele dierdagdosering op uw bedrijf. U kunt hier uw antibioticumgebruik vergelijken met het gemiddelde antibioticumgebruik in Nederland.

Essentie InfoRund

In InfoRund vindt u de één-op-één relatie tussen de rundveehouder en de dierenarts. Daarnaast is InfoRund de website voor VoedselKetenInformatie (VKI).