Chippen en chipregistratie van uw hond

Nieuwe wetgeving voor fokkers, huisdiereigenaren met gelegenheidsnestjes en importeurs omtrent de registratie van honden

Vanaf 1 november 2021 is er een nieuwe wet in werking getreden omtrent honden registratie, hieronder leest u welke regels vanaf dan gelden:

 • Fokkers, importeurs en huisdiereigenaren met gelegenheidsnestjes dienen een UBN-nummer te hebben. Mocht u al een UBN-nummer voor bijv. schapen hebben dan kunt u dat nummer gebruiken. Heeft u nog geen UBN-nummer? Ga dan naar de website van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en vraag uw UBN-nummer aan.
 • Pups moeten binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden én een paspoort hebben.
 • Honden geboren na 1 april 2013 of afkomstig uit het buitenland zijn verplicht om een chip en een EU-paspoort te hebben en geregistreerd te staan bij een databank. 

Chippen:

 • De dierenarts of erkende chipper registreert binnen 1 werkdag de chip digitaal bij een aangewezen portaal. Daarbij heeft de dierenarts of chipper dus ook uw UBN-nummer nodig. Wanneer een erkende chipper uw honden chipt dient u de chipnummers mee te geven aan de dierenarts, deze zijn nodig voor de registratie van de EU-dierpaspoorten.
 • Als fokker registreert u de geboorte van de pup bij een aangewezen portaal. Hiervoor heeft u dus het chipnummer van de pup én ook het chipnummer van de moederhond nodig. De geboortemelding doet u dus niet meteen na geboorte maar pas na aanbrengen van de chip.

EU-dierpaspoorten:

 • Het EU-dierpaspoort is verplicht voor alle honden.
 • De dierenarts registreert binnen 2 werkdagen het paspoort bij een aangewezen portaal, de Paspoortmelding. Het paspoort wordt geregistreerd in het portaal waar ook de Aanbrengingsmelding (of chipmelding) wordt gedaan.
 • Indien u een hond importeert laat u de registratie van de hond door een dierenarts uitvoeren. Dit dient binnen 2 weken na aankomst in Nederland te gebeuren. De dierenarts registreert de import, chip en het paspoort bij een portaal.
 • Komt de hond uit een derde land en heeft hij geen EU-dierpaspoort? Dan geeft de dierenarts een EU-dierpaspoort voor de hond af.

Heeft u als fokker per 1 november geen UBN-nummer? Dan mag de dierenarts uw pups niet chippen en ook geen paspoort afgeven. Daarnaast is de dierenarts de enige persoon die de registratie van geïmporteerde honden of honden met onbekende herkomst bij een portaal kan doen. Tevens is de dierenarts ook de enige die EU-dierpaspoorten mag afgeven.

Wat zijn de aangewezen portalen

De aangewezen portalen door de overheid staan vermeld op de website van RVO. 

Hoe gaat de dierenartspraktijk om met de nieuwe wetgeving wanneer er een nest pups wordt gefokt?

 1. De fokker maakt zoals gewoonlijk een afspraak met de assistente voor een nest puppy’s. De fokker geeft dan ook direct of z.s.m. daarna via de mail de gegevens van de puppy’s door aan de praktijk.

De volgende gegevens is de assistente nodig: 

 • UBN-nummer van de fokker
 • Geboortedatum
 • Ras
 • Aantal pups
 • Geslachten
 • Kleuren/aftekeningen

I.v.m. de nieuwe wetgeving graag minimaal 2 werkdagen vóór de afspraak een afspraak plannen met de assistente.

 1. De dierenarts vaccineert (vanaf 6 weken leeftijd), (chipt) en geeft zoals normaal een gezondheidsverklaring en paspoort af aan de individuele pup.
 2. Vervolgens registreert de dierenarts, binnen 2 werkdagen, de chip en paspoort in een portaal. Daarna doet de fokker de geboortemelding van de pup.

Voor een korte overzichtelijke weergave van bovenstaande informatie kunt u het onderstaande stroomschema bekijken:

Chipnummer registreren

Om ervoor te zorgen dat het chipnummer van uw huisdier wordt gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens, dient u het chipnummer te registreren in een databank. Aan het registreren van het chipnummer van uw hond zijn kosten verbonden. Deze kosten verschillen per databank. Het registreren van het chipnummer doet u zelf en kan makkelijk gedaan worden via het internet. Mocht het u onverhoopt niet lukken om uw pup op uw eigen naam te registreren, dan kunt u altijd contact opnemen met de praktijk, of langskomen, zodat wij een formulier voor u kunnen invullen en uw pup zo kunnen registreren.

Hieronder zijn een aantal veel gebruikte databanken weergegeven:

 • Nederlandse Databank Gezelschapdieren (NDG): registratie vind plaats via een inschrijfformulier (verkrijgbaar bij uw dierenarts) of via de website van de NDG (www.ndg.nl). Hier zitten extra kosten aan verbonden.
 • Petlook: registratie in de databank van Petlook vindt plaats via de website (www.petlook.nl). Hier zitten extra kosten aan verbonden. Uw dier is dan 3 jaar geregistreerd in de databank van Petlook.
 • Stichting CHIP: registratie vindt plaats via een inschrijfformulier dat u kunt downloaden op de website (www.stichtingchip.nl). Dit formulier moet worden ondertekend door uw dierenarts. Hier zitten extra kosten aan verbonden.

Het buitenland

In Nederland is het chippen en registreren van honden verplicht. De registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt. Wanneer u met uw huisdier naar het buitenland gaat, houdt dan ook rekening met de Rabiësvaccinatie. Deze vaccinatie moet minimaal 3 weken voor de reis worden toegediend en mag vanaf een leeftijd van 12 weken worden gegeven.

Voor verdere vragen kunt u altijd contact opnemen met de praktijk.