Controle op mastitis injectoren

01/07/2019

De NVWA heeft ons er op gewezen dat er binnenkort controles gaan worden uitgevoerd op het juiste gebruik van mastitis injectoren. Het doel hiervan is om op basis van constateringen in het veld zoveel mogelijk ‘aan de voorkant’ bij te sturen in plaats van achteraf boetes uit te delen.
 
Hoewel 1e keuze middelen in principe de voorkeur hebben, kunnen veehouders voor mastitis ook 2e keuze middelen inzetten volgens de aanwijzingen van de dierenarts in het bedrijfsbehandelplan. Eerste keuze middelen die wij voor subklinische mastitis en eerste of tweede graad mastitis op voorraad hebben zijn Orbenin Lactation en Ubropen. Zonder onderbouwing mag voor de behandeling van subklinische mastitis en eerste of tweede graad mastitis niet worden afgeweken van het bedrijfsbehandelplan. In het bedrijfsbehandelplan staat ook vermeld welke mastitis injectoren kunnen worden gebruikt. Wanneer de veehouder alleen Albiotic, Avuloxil, Mastiplan of Ubrolexin (2e keuze middelen) gebruikt voor de behandeling van mastitis moet dit worden onderbouwd met bacteriologische onderzoeken (BO) en gevoeligheidsbepalingen (ABG). Aan de hand van deze informatie kunnen koeien gericht behandeld worden en wordt er een bedrijfshistorie opgebouwd en waarmee de dierenarts het voorschrijven van 2e keuze middelen kan verantwoorden. Dit is ook van belang voor eventuele controles van de NVWA.

Verschillende gradaties van mastitis:

Het advies van de dierenartsenpraktijk is om bij subklinische mastitis en eerste of tweede graad mastitis een eerste keus mastitis injector te gebruiken. Daarnaast wordt geadviseerd om de melk in te laten zetten voor bacteriologisch onderzoek (BO) en gevoeligheidsbepaling (ABG), om zo nodig een tweede keuze middel in te kunnen zetten. Het is dan ook verstandig om een verpakking eerste keus mastitis injectoren (Orbenin Lactation of Ubropen) op voorraad te hebben. Mocht u verder vragen hebben over het gebruik van mastitis injectoren dan kunt u contact opnemen met de praktijk (0512-332650).

Orbenin Lactation en Ubropen