Medewerkers


Onze dierenartsen:

Frank Roest
Frank is sinds 1985 werkzaam in onze praktijk. Hij houdt zich met name bezig met landbouwhuisdieren. Naast geborgde  rundveedierenarts, is Frank ook geborgd varkens- en vleeskalverendierenarts. Frank werkt fulltime en draait mee in de avond- en weekenddiensten. Sinds 1 januari 2015 vormt hij samen met z'n dochter Tjitske een maatschap en runnen ze samen de dierenartsenpraktijk. Donderdag is zijn vrije dag. Naast zijn passie voor het werk, is hij gek van antieke tractoren en maakt hij graag een ritje in zijn Opel Blitz. Daarnaast is Frank nog ere-voorzitter van het Concours Hippique, wat elk jaar in september plaats vindt in Drogeham. 

 

Tjitske Roest (mede-eigenaar)
Tjitske is de dochter van Frank en werkt al sinds 2007 als assistente in onze praktijk. In juli 2014 is zij afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en is sindsdien een geborgde rundveedierenarts. Naast haar werk op de buitenpraktijk, neemt ze ook een deel van de gezelschapsdieren voor haar rekening. Ze draait mee in de avond- en weekendiensten. Sinds 1 januari 2015 vormt zij samen met haar vader Frank een maatschap en runnen ze samen de dierenartsenpraktijk. In haar vrije tijd sport ze graag.

 

Mariëlle Roelofsen (mede-eigenaar)

Mariëlle is in 2019 na haar studie Diergeneeskunde meteen bij ons komen werken. Haar ouders wonen ook in deze omgeving dus hier is Mariëlle niet geheel onbekend. Ze is afgestudeerd Rundveedierenarts maar ze zal ook zeker de huisdieren voor rekening nemen.

 

Gerrit Dam (mede-eigenaar)
Gerrit is in 2018 afgestudeerd van de studie Agrarische Bedrijfskunde aan Hogeschool VHL. Binnen onze praktijk heeft hij een behoefteonderzoek (scriptie) uitgevoerd binnen de klantgroep melkveehouders. Dit heeft hij met goedgevolg afgerond en is nu dan ook werkzaam binnen onze praktijk. Gerrit ondersteund voornamelijk de rundveedierenartsen. In zijn vrije tijd fitnesst hij en spreekt graag af met vrienden.

 

Nynke Schepers
Nynke heeft in februari 2023 haar diploma diergeneeskunde behaald en is sinds 1 april 2023 werkzaam bij de dierenartsenpraktijk. Nynke is afgestudeerd als dierenarts in de landbouwhuisdieren in Gent, België. Naast landbouwdieren vindt ze het ook erg leuk om gezelschapsdieren, paarden en zelfs wilde dieren te behandelen.

 

 Onze assistenten:

 

Eva van Sluijs
Eva is sinds april 2018 werkzaam in onze praktijk. In haar opleiding tot paraveterinair heeft ze bij ons al stage gelopen. Thuis heeft ze een lieve kat, Bas, en 2 konijnen, Bep en Jet. Eva specialeert zich voornamelijk op het gebied van konijnen. Daarom worden veel vragen over konijnen aan haar doorgespeeld.

 

 

Jenny van der Lei
Jenny is sinds juli 2007 werkzaam in onze praktijk. Naast haar werkzaamheden als paraveterinair, begeleidt ze ook de stagiaires binnen de praktijk. In haar vrije tijd besteedt ze veel tijd aan haar paard. 

 

Anna Griet Pompstra
Anna Griet is in mei 2018 bij ons begonnen. Zij heeft eerder stage bij ons gelopen en wilde graag komen werken. In haar vrije tijd heeft ze 3 paarden te rijden en dat doet ze niet onverdienstelijk. Ze heeft verschillende regionale kampioenschappen gewonnen op haar Friese paarden.

 

 

Geertje
Geertje heeft in 2012 een periode stage gelopen in onze praktijk en werkt sinds haar afstuderen in 2012 als paraveterinair in onze praktijk. In haar vrije tijd fotografeert ze en leest ze graag.

 

Astrid Meinema
Astrid heeft in 2013 stage gelopen in onze praktijk en is sinds haar afstuderen in juli 2014 werkzaam als paraveterinair. In haar vrije tijd is ze vaak op het kaatsveld te vinden. 

Marije Schaafsma
Marije werkt sinds november 2022 bij Tusken diken en Feanen in Drogeham. Hiervoor werkte ze bij dierenasiel en pension adventure in Kootstertille. Marije woont samen met haar drie honden en drie katten. Bij Dierenartsenpraktijk Drogeham ziet u haar vooral achter de balie en spreekt u haar aan de telefoon.

 

Marit van der Woude
In juni 2020 heeft Marit haar opleiding tot paraveterinair afgerond op het Nordwin College in Leeuwarden en in augustus 2020 is ze bij ons komen werken. In haar vrije tijd brengt ze graag tijd door met haar katten en hondje, familie en vrienden.

 

Pietsje Attema-Koster
Thuis heeft Pietsje een melkveehouderij waar ze op haar vrije dagen bijspringt. Verder werkt en wandelt ze graag met hun veedrijvershond Rex, speelt ze accordeon en is ze super creatief. Per september 2020 is ze bij ons van start gegaan. Pietsje is op onze praktijk de diabetes-consulente.

 

Tessa van der Meulen
Sinds juni is Tessa afgestudeerd als Dierenartsassistente Paraveterinair en sinds september is ze werkzaam bij de praktijk. Naast haar werk mag ze graag voetballen. Ook kan ze in haar vrije tijd erg genieten van de natuur. Ze maakt graag wandelingen en fotografeert dan de natuur om haar heen. Thuis heeft ze een kat, Moeske, en een hondje, Pip.

 

Sigrid Bouwhuis
In 2020 heeft Sigrid de studie Diermanagement aan het VHL afgerond. Omdat de dierenartsenpraktijk haar altijd heel erg interesseerde besloot ze om de opleiding tot paraveterinair te doen en is ze hiermee in september 2021 begonnen. Sinds december 2022 werkt Sigrid bij de dierenartsenpraktijk en doet ze naast haar opleiding alvast ervaring op in de dierenartsenpraktijk. In april 2023 rond ze haar opleiding tot paraveterinair af. In haar vrije tijd wandelt en leest ze graag.