Vrienden van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

08/08/2022

Wij zijn vriend van het NFW en steunen daarmee het behoudt van onze mooie regio waar we wonen, werken en recreëren!

Wij steunen het NFW Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden omdat wij het belangrijk vinden dat het landschap wordt behouden en de prachtige weidevogelgebieden die we hebben in Friesland. Wij hechten waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en steunen graag het landschapsonderhoud voor een positief maatschappelijk imago. Voor meer informatie over de projecten van de NFW ga naar: https://www.noardlikefryskewalden.nl/category/projecten/