Maden (myiasis)

In de zomermaanden komt bij het konijn (huid) madenziekte voor. Deze ziekte wordt veroorzaakt door larven van verschillende soorten vliegen. Deze vliegen worden voornamelijk aangetrokken door uitwerpselen die in het hok of aan het konijn blijven plakken. Deze vliegen leggen eitjes in de vacht van het konijn. Uit deze eitjes komen larven. Deze larven eten zich een weg door de huid van het konijn en komen in het onderhuidse weefsel terecht. Met ernstige wonden tot gevolg. Dit is een levensbedreigende aandoening!! Neemt u daarom direct contact op met de praktijk, wanneer u maden bij uw konijn heeft ontdekt.  

Oorzaken van myiasis

Myiasis ontstaat vaak door een onderliggende oorzaak, een aantal van deze oorzaken kunnen er voor zorgen dat het konijn het gebied rondom de anus niet schoon kan houden, met maden tot gevolg. Mogelijke oorzaken kunnen zijn:
1- Overgewicht
2- Rugklachten
3- Hoge leeftijd
4- Een slechte hygiëne in het verblijf van het konijn (te veel ontlasting- en urine)
5- Te zachte ontlasting (vaak ten gevolge van verkeerde voeding)
6- Bijt- en krabwonden
Een konijn met myiasis zullen we uitgebreid onderzoeken om de onderliggende oorzaak proberen vast te stellen.
Als u vermoedt dat uw dier aan myiasis lijdt, raadpleeg dan ten allen tijde de praktijk.                                 

Preventief behandelen met Nomyiasis®

Nomyiasis is een spray die wordt gebruikt voor de preventie en bestrijding van infecties met maden. De spray bevat twee verschillende stoffen (Ivermectine 0,5 mg/ml & S-methopropeen 1 mg/ ml) die naast het doden van maden er ook voor zorgen dat de insecten niet volwassen kunnen worden, waardoor er geen nieuwe maden bij komen. Ook de eieren van de vliegen worden door beide stoffen aangepakt waardoor de ontwikkeling tot maden wordt verhinderd. 

Wanneer gebruik u dit middel?

De spray wordt met name aangeraden tijdens de warme- en vochtige jaargetijden. De piekperiode is in de zomer maanden, daarom bevelen wij aan om vroegtijdig met deze preventieve maatregel te beginnen (in de lente- of vroege zomer). De spray hoeft maar maandelijks toegediend te worden.

Toedieningswijze en dosering
De spray dient op een afstand van ongeveer 15 cm toegediend te worden. Doe dit met name in de regio rondom de staart, liezen, tussen de achterpoten en op de onderrug.
Dosering:
Dieren tot 2 kg: 2 spraydoseringen per 250 gram dier.
Dieren zwaarder dan 2 kg: 16 spraydoseringen per dier.
*De spray dient maandelijks toegediend te worden (in de risicovolle periodes)

Waarschuwingen
Vermijd huid contact, draagt u eventueel handschoenen
Was uw handen grondig na gebruik
Niet te gebruiken bij: Collies, Shelties en dergelijke kruisingen, dieren jonger dan 3 maanden, lacterende dieren, bij overgevoeligheid voor een van de bestanddelen

Bewaring
Bewaren onder de 25 ̊C. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Bescherm het product tegen vorst. Niet in direct zonlicht plaatsen.

Vraag voor meer informatie onze dierenartsassistenten.