Maden (myiasis)

In de zomermaanden komt bij het konijn (huid) madenziekte voor. Deze ziekte wordt veroorzaakt door larven van verschillende soorten vliegen. Deze vliegen worden voornamelijk aangetrokken door uitwerpselen die in het hok of aan het konijn blijven plakken. Deze vliegen leggen eitjes in de vacht van het konijn. Uit deze eitjes komen larven. Deze larven eten zich een weg door de huid van het konijn en komen in het onderhuidse weefsel terecht. Met ernstige wonden tot gevolg. Dit is een levensbedreigende aandoening!! Neemt u daarom direct contact op met de praktijk, wanneer u maden bij uw konijn heeft ontdekt.  

Oorzaken van myiasis

Myiasis ontstaat vaak door een onderliggende oorzaak, een aantal van deze oorzaken kunnen er voor zorgen dat het konijn het gebied rondom de anus niet schoon kan houden, met maden tot gevolg. Mogelijke oorzaken kunnen zijn:
1- Overgewicht
2- Rugklachten
3- Hoge leeftijd
4- Een slechte hygiëne in het verblijf van het konijn (te veel ontlasting- en urine)
5- Te zachte ontlasting (vaak ten gevolge van verkeerde voeding)
6- Bijt- en krabwonden
Een konijn met myiasis zullen we uitgebreid onderzoeken om de onderliggende oorzaak proberen vast te stellen.
Als u vermoedt dat uw dier aan myiasis lijdt, raadpleeg dan ten allen tijde de praktijk.                                 

Behandeling met Myiasis spray®

Myiasis spray is een spray die wordt gebruikt voor de preventie en bestrijding van infecties met maden. De spray bevat Ivermectine 0,5 mg/ml.

Wanneer gebruik u dit middel?

De spray wordt met name aangeraden tijdens de warme- en vochtige jaargetijden. De piekperiode is in de zomer maanden, daarom bevelen wij aan om vroegtijdig met deze preventieve maatregel te beginnen (in de lente- of vroege zomer). De spray hoeft maar maandelijks toegediend te worden.

Toedieningswijze en dosering
Verwijder de feces en zorg voor goede hygiëne in het hok.
De spray dient op een afstand van ongeveer 15 cm toegediend te worden. Doe dit met name in de regio rondom de staart, liezen, tussen de achterpoten en op de onderrug.
Dosering:
Gewicht in kg             Aantal keer sprayen
0.5 – 1.0                                 5
1.0 – 1.5                                 7
1.5 – 3.0                                 9
> 3.0                                       15


*De spray dient maandelijks toegediend te worden (in de risicovolle periodes)

Waarschuwingen
Vermijd huid contact, draagt u eventueel handschoenen
Was uw handen grondig na gebruik
Niet te gebruiken bij: Konijnen jonger dan 8 weken. Op beschadigde huid. Bij zieke of zwakke dieren. Bij zwangerschap, lactatie, leg of zogende dieren

Bewaring
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren bij kamertemperatuur.
Niet gebruiken na de uiterste datum vermeld op de flacon.
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.