Voortplanting

Wanneer is een konijn geslachtsrijp?

Een konijn is erg snel geslachtsrijp. Van 3 tot 4 maanden leeftijd kunnen ze geslachtsrijp worden. De voedsters kunnen ongeveer een maand eerder geslachtsrijp worden dan de rammelaars. Bij een buitenkonijn wordt de geslachtscyclus door de lengte van de dagen beïnvloed, in de maanden februari-maart kan een voedster meestal voor het eerst gedekt worden. Binnen konijnen zijn vaak het hele jaar vruchtbaar, omdat de cyclus niet meer door de lengte van de dagen wordt bepaald.

De dekking

Het belangrijkste is, dat het konijn volgroeid moet zijn. Konijnen groeien ongeveer tot 9 maanden leeftijd door, een konijnen voor de 9 maanden laten dekken is dus te vroeg. Wanneer een konijn voor de 9 maanden leeftijd wordt gedekt, dan is er een kans op ernstige gezondheidsproblemen. Een konijn moet ook in een goede conditie zijn, het konijn mag niet te dik zijn. Belangrijk, maar wat vaak vergeten wordt, is dat het konijn minimaal 8 tepels moet hebben. Konijnen hebben vaak erg grote nesten en alle konijntjes moeten wel gevoed kunnen worden. Verder moet er worden uitgesloten dat beide ouder konijnen geen erfelijke ziektes, of lichamelijke gebreken bij zich dragen. Het karakter van beide ouderdieren is ook belangrijk, wanneer je met schuwe/ agressieve dieren gaat fokken, dan is er een kans dat de jongen dit gedrag van hun ouders mee krijgen.
Zorg ervoor dat de ram niet groter is dan de voedster. De voedster moet naar het hok van de ram worden gebracht, omdat de voedster haar eigen territorium zal verdedigen en zal gaan vechten met de ram. De konijnen zullen eerst wat rond elkaar heen gaan huppelen en de voedster zal de omgeving wat gaan verkennen. Op den duur zal de dekking plaatsvinden, de ram bijt hierbij in de nek van de voedster, dit is geheel normaal. Meestal is 1 dekking voldoende bij konijnen. De voedster zal pas 10 uren na de dekking ovuleren. De eisprong vindt dus na de dekking plaats.

De dracht

De dracht van een konijn duurt ongeveer 29-33 dagen. Een week voor de ongeveer uitgerekende datum, is het verstandig om het konijnenhok grondig schoon te maken. Enkele dagen voor de dracht zal de voedster een nest voor haar jongen gaan maken. Dit maakt ze door middel van haar vacht en stro, zorg er daarom ook voor dat er voldoende nestmateriaal in het hok aanwezig is. Wanneer een konijn gaat bevallen, dan komen de konijntjes erg snel achter elkaar aan.  Zorg ervoor dat de voedster op een rustige plek kan bevallen. De voedster zal de konijntjes schoon gaan likken en zal de nageboorte opeten.                                                                                                                                                               

De jongen zijn geboren, wat nu?

Wanneer de jongen worden geboren, dan hebben ze geen haar, tanden en de ogen zitten dicht. De ogen gaan na 10 dagen open. De voedster zal niet vaak bij haar jongen zitten, ze verzorgt ze namelijk maar 2x per dag (’s ochtends vroeg en ’s avonds laat), het zogen duurt maar enkele minuten. Het is belangrijk dat de jongen warm liggen en goed groeien. Haal de jongen niet uit het nest om te wegen etc. er bestaat dan een kans dat de moeder het jong afstoot. Wanneer de jongen 3 weken oud zijn, verlaten ze het nest. Ze gaan dan zelf op zoek naar vast voedsel en water. Tot een leeftijd van 6 weken zullen de jongen bij hun moeder blijven drinken, daarom mogen konijntjes ook absoluut, voor deze leeftijd, niet weg!.
Let op!: De voedster kan direct alweer door de ram gedekt worden, houdt de voedster daarom gescheiden van een ram die niet gecastreerd is.

Wanneer moet u contact met ons opnemen?

  • Wanneer de geboorte langzaam gaat. Dit kan komen door: te grote jongen, misvormde jongen, voedster is te oud of juist te jong, weeën zwakte (calciumgebrek) of een verkeerde ligging van de jongen
  • Wanneer de voedster of de jongen ziek zijn