Leverbot

Leverbot is een parasitaire aandoening bij met name herkauwers die op te delen is in een acute vorm, waarbij de dieren veelal plotseling sterven, en een chronische vorm. De chronische vorm wordt gekenmerkt door vermageren, bloedarmoede, geelzucht en een dorre vacht.

De diagnose kan gesteld worden door middel van bloedonderzoek en mestonderzoek, uitgevoerd bij de Gezondheidsdienst Deventer of middels sectie op de praktijk. Bij mestonderzoek kan het beste een gepoold monster van 5 verschillende dieren uit één leeftijdsgroep genomen worden. Mestonderzoek heeft pas zin om te doen na februari, dit heeft te maken met de Leverbotcyclus.

Bij bloedonderzoek worden antistoffen tegen leverbot aangetoond. Dit kan al na 6 tot 8 weken na infectie. Op basis van het onderzoek kan dan gericht behandeld worden tegen Leverbot mocht dit nodig zijn. Voor vragen over juiste monstername kunt u contact opnemen met uw dierenarts.

De dierenartsen hebben elke werkdag telefonisch spreekuur tussen 8:00 - 9:00 uur.