Klauwgezondheid

Een goede klauwgezondheid op uw bedrijf is van groot belang voor een goed presterende melkveekoppel. Kreupelheid bij koeien heeft een negatief effect op de voeropname, melkgift, vruchtbaarheid, levensduur en het welzijn van de koeien. Per bedrijf kunnen de klauwproblemen erg verschillen. Er zijn verschillende klauwproblemen die wij regelmatig tegenkomen, zoals;

 • Mortellaro
 • Tyloom
 • Stinkpoot
 • Teenpuntnecrose

De negatieve gevolgen die door deze klauwproblemen kunnen onstaan zijn een daling in de melkgift, verminderde groei en hogere arbeidskosten. Zoals voor heel veel aandoeningen, geldt ook hier; "Voorkomen is beter dan genezen". Lees onderaan deze pagina over het 7-puntenplan Aanpak Klauwgezondheid (Bron: Gezondheidsdienst voor Dieren).

 

Mortellaro

De infectieuze aandoening Mortellaro of digitale dermatitis is voor veel bedrijven een van de belangrijkste klauwaandoeningen. Mortellaro is een infectie van de huid op de overgang huid-hoorn en wordt meestal gezien in het balgebied tussen de beide klauwen. De oorzaak van Mortellaro is een bacteriële infectie en komt vooral voor bij jonge melkkoeien gedurende 1 - 4 maanden na het afkalven in combinatie met stinkpoot en/of een tussenklauwontsteking, hogere producties (dunne mest), overbezetting, natte roosters etc.

Belangrijke preventieve maatregelen om Mortellaro te voorkomen zijn regelmatige klauwverzorging, droge roosters, niet te hard voeren, weidegang en een goed en regelmatig gebruik van een voetbad. Om Mortellaro te behandelen moet de plek schoon en droog worden gemaakt, vervolgens behandelen met een spray of antibacteriële zalf waarna het kan worden verbonden met een verbandje. Vervolgens moet na een aantal dagen het verband worden verwijderd en zonodig worden herhaald. 

Nieuw: Mortellaro effectief aanpakken met het Klauwgezondheid Tankmelk onderzoek

Wilt u weten welke aanpak het beste werkt voor uw bedrijf? Moet u vooral veel voedbaden toepassen of juist tijd steken in het lokaal behandelen van Mortellaro? Om Mortellaro effectief aan te pakken is het belangrijk om eerst inzicht te krijgen in de infectiedruk van Mortellaro op uw bedrijf.

Kauwgezondheid Tankmelk kan u dit inzicht geven. Vanaf 2019 is het abonnement uitgebreid met een test die aantoont hoeveel antistoffen tegen Mortellaro aanwezig zijn in uw koppel melkkoeien. U krijgt een uitslag met een passend en praktisch advies om Mortellaro op uw bedrijf terug te dringen. (Bron: Gezondheidsdienst voor Dieren)

Via de volgende link kunt u zich aanmelden: Tankmelk Klauwgezondheid

 

Tyloom

Een tyloom is een woekering van wild vlees die uit de tussenklauwspleet groeit. Deze woekering ontstaat vaak ten gevolge van Mortellaro of tussenklauwontsteking. Om tylomen te voorkomen is het van belang om Mortellaro en tussenklauwontstekingen op tijd te behandelen. Bij het behandelen is het dan ook van groot belang om de tussenklauwspleet goed schoon te maken.

Wanneer de tyloom nog klein is hebben koeien hier vaak weinig last van, maar wanneer het tyloom groter wordt en steeds meer ruimte inneemt kan een koe kreupel gaan lopen. Gevolgen van een kreupele koe is natuurlijk divers: ze vreet minder, laat zich minder goed tochtig zien en daalt in melkproductie. Vaak kiezen we er dan voor om de tyloom te verwijderen. Eerst verdoven we de onderpoot en maken we de klauw schoon. Daarna verwijderen we eerst het buitenste deel van het tyloom. Vervolgens is het de kunst om ook het binnenste onderdeel van de tyloom, het vetweefsel in de klauw, geheel te verwijderen. Dit vetweefsel is namelijk de basis voor het ontstaan van de tyloom. Wanneer dit niet goed verwijderd wordt, zal de tyloom snel weer terug komen. Wanneer alles verwijderd is, sprayen we de wond in en doen we er een strak verband omheen.

Na twee dagen kan het verband verwisseld worden en na 5 tot 7 dagen is de wond geheel genezen en de koe niet meer kreupel. Heeft u ook een kreupele koe met een tyloom? Bel voor een afspraak om de tyloom te laten verwijderen.

 

Stinkpoot

De stinkpoot begint als een bacteriële infectie van de tussenklauwhuid en geeft in een later stadium groeven in het hoorn van het balgebied. De stinkpoot veroorzaakt doorgaans een duidelijke herkenbare stank en komt vooral voor bij oudere melkkoeien die langdurig binnen gehuisvest zijn. De stinkpoot zorgt ervoor dat de klauw gevoeliger wordt voor andere infecties zoals Mortellaro en in een later stadium een tyloom. 

Belangrijke preventieve maatregelen zijn een hygiënische omgeving creëren (schone, droge vloer en ligboxen) en het regelmatig bekappen van de klauwen. In stallen met droge vloeren en voldoende ventilatie blijven de klauwen droger en zijn daardoor minder gevoelig voor infecties als een stinkpoot. Het bekappen van de stinkpoot gebeurt in de eerste plaats door het wegsnijden van overtollige hoorn. De volgende maatregel is het gebruik van een goed voetbad. De best passende behandeling kunt u bespreken met uw dierenarts. 

 

Teenpuntnecrose

Teenpuntnecrose is een pijnlijke klauwaandoening wat verschillende stadia kent. De koe loopt vaak erg kreupel. De oorzaak van (teenpunt) necrose is meestal de loopgang van de koeien. Veroorzakers zijn dan uitstekende delen, ruwe draaipunten, kapotte roosters of andere obstakels. Daarnaast speelt necrose meestal op in combinatie met onjuiste voeding. 

In de eerste plaats kan teenpuntnecrose worden behandeld met een antibacteriële zalf, op advies van de dierenarts. Daarnaast bestaat de behandeling van teenpuntnecrose uit het onder verdoving amputeren van (een deel van) de klauw. Hiermee worden meestal goede resultaten behaald en kan de koe worden behouden voor het bedrijf. Het behandelen van necrose kunt u bespreken met uw dierenarts.

 

7-puntenplan Aanpak Klauwgezondheid

Om systematisch te werken aan verbetering van de klauwgezondheid heeft de GD voor de klauwgezondheid een 7-puntenplan ontwikkeld. Recent onderzoek van de GD ondersteunt de volgende inzichten: 
 
 1. Schone en droge stalvloer en comfortabele ligboxen: Stalvloeren op bedrijven met weinig Mortellaro (zonder gebruik van een doorloop-bad o.i.d.) hadden meestal een schone vloer (ook op de plaatsen waar de mestschuif niet kwam), maar vooral ook een droge vloer. 
 2. Behandel kreupele koeien direct: Direct behandelen geeft een verlaging van de infectiedruk van bijvoorbeeld Mortellaro en een kleinere kans op besmetting van nieuwe dieren.
 3. Strategische klauwverzorging: Dit geeft een betere kans op terugdringen van de problemen dan twee keer per jaar klauwverzorging van de hele koppel en registratie van de diagnose. 
 4. Ruim koeien met steeds terugkerende klauwaandoeningen: Dit verlaagt de infectiedruk in de stal en vooorkomt de kans op besmetting van gezonde klauwen. 
 5. Ontsmetten van de klauwen: Volg de adviezen uit het onderzoek Klauwgezondheid Tankmelk. Vier keer per jaar wordt de tankmelk gecontroleerd en krijgt de veehouder een passend behandeladvies. 
 6. Optimaliseer de voeding voor macro- en spoorelementen en vitaminen voor een goede klauwhoornkwaliteit en huidweerstand: Controleer de vitamine- (biotine) en mineralen- (zink en mangaan) voorziening voor goede klauwhoornkwaliteit en huidweerstand. 
 7. Controleer de lichaamsconditie op moment van afkalven: (3-3,5 punten BCS op een schaal van 1-5) en zorg dat de afname van de lichaamsconditie na afkalven maximaal 0,5 - 1 punt is.