Pinkengriep

Het Bovine Respiratory Disease (BRD) complex is een veel voorkomend probleem en veroorzaakt grote economische verliezen op rundveebedrijven. Niet alleen in de herfst/winter bij natte en wisselende weersomstandigheden, maar ook tijdens hete zomerdagen wanneer er (te) veel geventileerd wordt is er kans op het ontstaan van luchtwegproblemen.

De belangrijkste infectieuze veroorzakers van luchtwegproblemen bij kalveren en pinken zijn:

• BRSV (pinkengriepvirus)
• Para-influenza 3 virus
• Mannheimia haemolytica (werd vroeger Pasteurella haemolytica genoemd)

Deze ziektekiemen komen op vrijwel alle bedrijven voor. Meestal is er sprake van een menginfectie.

Verschijnselen

De verschijnselen zijn afhankelijk van de ernst van de infectie en variëren van lichte neusuitvloeiing tot ernstig zieke dieren met hoge koorts (>40°C). Zeker wanneer er een bacteriële infectie bij krijgen kan er een heftige longontsteking ontstaan. De overdracht verloopt via druppels (aërosolen) in de lucht waarin virusdeeltjes zitten. Deze druppels worden ingeademd en zorgen in ongeveer drie tot vijf dagen voor een ziekteverschijnselen.

Schade

De belangrijkste factoren die aan de schade bijdragen zijn: sterfte, behandelkosten, onvoldoende voeropname, groeiachterstand, slechtere vleeskwaliteit en minder melkproductie op latere leeftijd. Luchtwegproblemen bij rundvee zijn daarom een permanente bedreiging voor de verwachte opbrengst, ongeacht de aard van het bedrijf.

Preventie

De preventie is op te delen in een vaccinatieprogramma en management maatregelen. 

Vaccinatie

Kalveren kunnen al vanaf twee weeken leeftijd worden gevaccineerd met Bovipast. Dit vaccin biedt bescherming tegen het Pinkengriepvirus, Parainfluenza 3-virus en Mannheimia haemolytica. Na vier weken moet de vaccinatie herhaald worden. Afhankelijk van de situatie kunnen dieren individueel bij het onthoornen of koppelsgewijs voor bijvoorbeeld het opstallen gevaccineerd worden.

Waarom vaccineren tegen luchtwegproblemen?

 • Ziektekiemen kunnen zeer acuut toeslaan. Behandelingen komen nogal eens te laat met als gevolg: ernstige longschade en zelfs sterfte.
 • Als er virussen in het spel zijn helpen antibiotica niet.
 • Kalveren zijn zeer kwetsbaar en vatbaar voor luchtweginfecties.
 • Koppelvaccinatie bevordert de weerstand en houdt de infectiedruk op het bedrijf laag.
 • Longschade bij kalveren heeft een negatieve invloed op latere melk- of vleesproductie.

Managementmaatregelen

Door goede management- en huisvestingaanpassingen kunnen het aantal ziektegevallen sterk worden teruggedrongen. Ook neemt de ernst van de verschijnselen aanzienlijk af. Hierdoor zal de schade ook minder zijn en wordt de ontwikkeling van het jongvee niet beperkt. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Huisvest het jongvee gescheiden van het melkvee, bij voorkeur in leeftijdsgroepen. 
 • Voorkom tocht, maar zorg wel voor voldoende ventilatie. 
 • Scheer het jongvee zodat zweten wordt voorkomen. 
 • Houdt de conditie van de kalveren op peil, zodat de weerstand van het dier optimaal is. 
 • Denk aan hygiënemaatregelen.
 • Voorkom overbezetting. 

Zeker ook voor luchtwegproblemen geldt: voorkomen is beter dan genezen.