Bedrijfsbegeleiding

Op alle melkveebedrijven, waarmee we een één-op-één-relatie hebben, komen we met enige regelmaat op afspraak om een aantal standaard zaken te bekijken en te bespreken. Onderwerpen die ter sprake kunnen komen zijn onder meer:

 • MPR-uitslag
 • vruchtbaarheid
 • diergezondheidprogramma's
 • uiergezondheid
 • jongvee opfok
 • voeding
 • klauwgezondheid

Bedrijfsplannen, medicijnregistratie en overeenkomsten

Rundveehouders met meer dan vijf dieren dienen vanaf 1 januari 2012 een overeenkomst te hebben met een geregistreerde ‘geborgde rundveedierenarts’. In deze overeenkomst staan de één-op-één-relatie, de vervangende geborgde dierenartsen en de spoeddierenartsen weergegeven. De overeenkomsten worden digitaal bijgehouden op www.inforund.nl.  Ook dienen deze veehouders samen met de één-op-één-dierenarts een bedrijfs- en gezondheidsplan op te stellen. Deze plannen gelden maximaal één jaar en moeten dus elk jaar opnieuw worden bijgewerkt. Beide plannen moeten zowel door de veehouders als de dierenarts ondertekend worden. Alle plannen zijn terug te vinden op www.veeonline.nl. Op www.medirund.nl kunt u naast het overzicht van de medicijnleveranties en de (actuele) dagdosering ook machtigingen beheren.

Dagdosering antibiotica

Het gebruik van antibiotica wordt weergegeven in dagdosering per dierjaar. Deze dagdosering wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid afgenomen antibiotica en het aantal dieren dat gedurende een jaar aanwezig is geweest op het bedrijf. Deze zogenaamde benchmarkwaarden zijn in 2014 voor het laatst bijgesteld en worden opgedeeld in drie gebieden:

Derdekeus antibiotica zijn van kritisch belang voor de volksgezondheid, voorbeelden hiervan zijn Baytril, Cobactan en Nafpenzal. Het zijn veelal relatief nieuwe middelen, die nog ingezet kunnen worden in geval dat oudere antibiotica niet (meer) aanslaan. Derdekeusmiddelen mogen alleen na bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidsbepaling bij individuele dieren worden ingezet.

Noodslacht

Runderen die een ongeluk hebben gehad en niet meer vervoerd mogen worden, kunnen onder de volgende voorwaarden in aanmerking komen voor noodslacht:

 • Er moet sprake zijn van een ongeval, bv. een gebroken poot
 • Er mag maximaal 3 dagen tussen het ongeval en de noodslachting zitten
 • Het dier moet klinisch gezond zijn en mag geen koorts hebben (normaaltemperatuur is 38,0–39,0°C)
 • Het dier mag geen wachttijd voor medicijnen hebben