Droogstand richtlijnen

Selectief droogzetten

Vanaf 1 januari 2014 is de nieuwe richtlijn 'Selectief Droogzetten' van kracht. De belangrijkste punten uit deze richtlijn zijn dat: 

  • Alleen koeien met een hoog celgetal mogen worden drooggezet met antibioticum (droogzetinjector). De grens van een hoog celgetal is verschillend bij koeien en vaarzen. Voor koeien geldt een grens van 50.000 cellen/ml, bij vaarzen is dit 150.000 cellen/ml. De bepaling van het celgetal mag niet ouder zijn dan 6 weken en kan middels een MPR (Melk Productie Registratie) of via een individuele celgetalbepaling. Wij kunnen deze individuele celgetalbepaling op onze praktijk in Drogeham uitvoeren. Hierbij is het ook mogelijk om het celgetal per kwartier te bepalen. Het onderstaande schema geeft een overzicht wanneer een droogzetter met antibioticum gebruikt mag worden. 

Belangrijke voorwaarden voor succesvol selectief droogzetten zijn een voldoende lage productie (<12 liter) ten tijde van droogzetten en droge, schone huisvesting voor de droge koeien.  Voor een bedrijfsspecifiek droogstandsadvies kunt u contact opnemen met één van de rundveedierenartsen.

 

 

Gebruik van Orbeseal

Bij de koeien die niet meer in aanmerking komen voor het droogzetten met antibiotica, kan gebruik worden gemaakt van Orbeseal. Orbeseal is een injector waarmee je een soort siliconenplug in de speen brengt. Hierdoor wordt de speen afgesloten waardoor er geen bacteriën naar binnen kunnen komen. Orbeseal kan ook ingezet worden als dubbeltherapie, naast het gebruik van een droogzetter.